به گزارش گروه آموزش جوان برنا، دکتر علی اصغر فانی از پروژه آبیاری تحت فشار هنرستان کشاورزی 22 بهمن شهر زواره با مساحت 40 هکتار و با 60 درصد پیشرفت فیزیکی بازدید به عمل آورد .

دراین سفر، استخر آموزشگاه شبانه روزی توحید با حجم ذخیره سازی هزار و 500 مترمربع با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

همچنین با حضور فانی کمپ گردشگری شهر مهاباد با مساحت 3 هکتار و با هزینه 700 میلیون تومان افتتاح شد.