شهردار تهران با این ادعا که  زنان پیش از انقلاب نقش چندانی در فضای اجتماعی نداشتند عنوان کرد: زنان قبل از انقلاب هرگز اجازه نداشتند در مسایل بنیادی و اساسی جامعه ایفای نقش کنند حتی اگر در مسایل عاطفی نام زنان می آمد صرفا لذت جویی عاطفی بود.

دکتر قالیباف ادامه داد: ما نه قبول داریم زنان خانه نشین باشند و نه معتقدیم زنان باید مانند مردان در همه عرصه ها- در حد وظایف و خدمات شغلی و اقتصادی صرف- حضور داشته باشند.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه هیچ نقشی برای زنان مفیدتر از مادری نیست گفت: هرچیزی بر این نقش سایه اندازد ظلم به جامعه انسانی است ضمنا نگاه ابزاری به زنان نیز حتما نگاه شکست خورده و محکومی است.

شهردار تهران با اشاره به طرحی که صحبت آن در محیط شهرداری ایجاد شده بود اظهار کرد: حرف ما این بود که در محیط شهرداری اگر امکان آن وجود دارد شرایطی را ایجاد کنیم که کرامت زنان حفظ شود. زنان باید در محیط کاری احساس امنیت و راحتی داشته باشند این، هم به نفع زنان است و هم همسران آن ها، چرا که اختلاف بی دلیل و طولانی مدت محیط گرم خانواده ها را دچار خدشه می کند و این کار، پیشگیری از یک تزلزل در محیط خانواده هاست.

محمدباقر قالیباف در ادامه سخنان خود به مقام والای حضرت زهرا (س) به عنوان یک دختر،  همسر و همچنین  مادر اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا علاوه بر این ها در مسایل اجتماعی و سیاسی نیز نقش داشتند و با قلم و حضور خود و همچنین خون خود مسیر اسلام را برای همیشه ترسیم کردند.