به گزارش گروه آموزش جوان برنا،  محمد فرهادی در دیدار نوروزی با برخی از روسای دانشگاه ها با اشاره به زمان شناسی رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1394 باعنوان " دولت و ملت ، همدلی و همزبانی "، تجلی این شعار را کمک خیرین به آموزش عالی و تشکیل بنیادهای حمایت از نخبگان در دانشگاه ها دانست و اظهار داشت : هدف این است که نخبگان ما بدون دغدغه های مالی بتوانند به کسب دانش و پژوهش بپردازند .


وی همچنین وظیفه وزارت علوم را در بخش دولتی ، فراهم آوردن بسترهای قانونی و ایجاد سازوکارهای تسهیل کننده برای خیرین دانست و افزود : دانشگاه باید در خدمت نیازهای جامعه و حل مسائل و مشکلات مردم باشد . در چنین شرایطی است که مردم خود بر حمایت از آموزش عالی  برمی خیزند و حلقه همبستگی دولت و ملت تکمیل می شود .