به گزارش گروه وزارت جوانان خبرگزاری برنا، محمدعلی رحیمیان در ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان شهرستان شاهرود با بیان این مطلب افزود: اوقات فراغت مقوله بسیار مهمی است که برنامه ها در طول سال می بایستی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به این که به اعتقاد همگان تدوین برنامه ها برای اوقات فقط برای فصل تابستان است، تاکید کرد: برنامه ریزی ها در این عرصه نه تنها سالانه باشد، بلکه دستگاه های متولی از موازی کاری پرهیز کنند.

رحیمیان تاکید کرد: حجم برنامه ریزی ها در فصل تابستان متمرکز شده است در حالیکه از 9ماه سال غافل مانده ایم.

رییس اداره ورزش و جوانان شاهرود تصریح کرد: یکی از راه های پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی تدوین برنامه های مناسب برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است.

وی با تشریح حجم کارهای انجام شده در این عرصه از ضعف اطلاع رسانی برای انعکاس برنامه های اوقات فراغت انتقاد کرد و افزود: یکی از عناصر مهم در این حلقه مفقوده تعامل میان دستگاه ها است.

وی بیان کرد: برای بیان آمار هیچ مشکلی وجود ندارد سال گذشته از 19دستگاه فعال برنامه های اوقات فراغت ، هشت دستگاه گزارش عملکرد خود را ارائه کردند.

وی یادآور شد: با وجود حجم کار بالا و گزارش نشدن کارکرد 10 دستگاه، شهرستان شاهرود در برنامه اوقات فراغت در سطح استان سمنان دوم شد.

وی برنامه های انجام شده هشت دستگاه یاد شده را 287 برنامه و36 مرکز ذکر کرد و گفت: در حالیکه تعداد برنامه ها 800عنوان بود که انعکاس نیافت.

وی یکی از چالش های برنامه ریزی اوقات فراغت را ضعف اطلاع رسانی و موازی کاری میان اداره های مختلف عنوان کرد و افزود: در صورت تعامل می توان از موازی کاری ها پرهیز کرد.

به گفته رحیمیان برخی خانواده ها تابستان سال قبل با گذشته دو ماه از تابستان اطلاعی از برنامه نهادهای متولی اوقات فراغت نداشتند.

به باور رییس اداره ورزش و جوانان شاهرود برای یکپارچه سازی طرح اوقات فراغت فرم هایی در اختیار دستگاه ها گذاشته می شود و برای کارهای تبلیغی در سطح شهر ، همکاری دستگاه های خدمات رسان مورد نیاز است.

وی اظهار کرد: علاوه بر دانش آموزان، دانشجویان ، سربازان و حتی زندانیان نیاز به شرکت در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت نه تنها در تابستان بلکه در طول سال دارند.

وی پیشنهاد کرد: دستگاه ها می توانند از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده کنند و سهم بیشتری در برنامه ها برای دختران و خانواده ها در نظر بگیرند.

همچنین احمد خرم سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شاهرود گفت: موازی کار از کیفیت برنامه های غنی سازی اوقات فراغت کم می کند.

وی با بیان اینکه از نظر اعتباری محدویت هایی وجود دارد افزود: سازمان های مردم نهاد به دلیل تاثیرگذاری و نیز ارتباط خوب و موثری که با نوجوانان و جوانان دارند، می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

وی دستگاه ها را به ایجاد تعامل دو سویه در این عرصه دعوت کرد و گفت: نظارت ها و کنترل برنامه ها باید مستمر باشد و با توجه به امکانات محدود برای برنامه ریزی حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود شود.