به گزارش گروه جوان وجامعه خبرگزاری برنا ،  از نکات جالب این هواپیما پرواز پنج روزه بدون توقف بر روی اقیانوس آرام است .