به گزارش خبرگزاری برنا، دکتر محمدحسین مدرسی معاون پژوهش و فناوری این واحد با بیان اینکه پایان نامه دانشجویان پس از تدوین به عنوان منبع در اختیار متقاضیان و دیگر دانشجویان در سراسر دنیا قرار می گیرد گفـت:  اگر دانشجویان بدون اخذ مجوز اقدام به استفاده و انعکاس از اطلاعات سازمانها، شرکتها و .. در پایان نامه خود کنند، آن مراکز می توانند از آن دانشجو ، استاد راهنما و درنهایت از  دانشگاه مربوطه در مراجع قانونی شکایت کنند.

وی ادامه داد: استفاده از نتیجه و مدل سازی حاصل از پایان نامه ها در مرکز مربوطه بر ارزش پایان نامه خواهد افزود، بنابراین باید دقت شود تا مجوزهای لازم برای استفاده از اطلاعات  آن مراکز اخذ شود.

دکتر مدرسی ادامه داد: برخی از دانشجویان به واسطه حضور بستگان خود در مراکز دولتی و خصوصی تنها به کسب اطلاعات از آنها اکتفا می کنند و نسبت به اخذ مجوز این اطلاعات سهل انگاری می کنند که این امر در صورت شکایت سازمان مربوطه ، می تواند برای دانشجوی مربوطه و دانشگاه مشکل ساز شود.

وی بابیان اینکه صدها پایان نامه در واحد علوم و تحقیقات با توجه به زمینه انتخابی از ارزش بالایی برخوردار هستند که خود باعث افزایش اعتبار دانشگاه می شود گفت: اگر دانشجویان بدون مجوز اقدام به استفاده از اطلاعات شرکت ها کنند نه تنها از لحاظ اخلاقی صحیح نیست بلکه منجر به هدر رفتن تمام تلاش و فعالیت آنها در تدوین پایان نامه خواهد شد.

وی با ذکر اینکه یکی از نتایج پایان نامه ها، انعقاد تفاهم نامه های همکاری با شرکتها و سازمانها است، افزود: در صورت کاربردی شدن نتایج حاصل از پایان نامه ها می توان با مرکز مربوطه تفاهم نامه همکاری انعقاد کرد که هم برای دانشجو و هم دانشگاه و سازمان های فوق مفید است.