به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری برنا،  در این کارگاه به مباحثی از جمله علم اندازه شناسی و کاربرد آن ، انواع اندازه شناسی، دقت و صحت در اندازه گیری،خطا در اندازه گیری، تکرار پذیری و قابلیت ردیابی، سلسه مراتب کالیبراسیون، استاندارد های کالیبراسیون و انواع گواهینامه کالیبراسیون پرداخته شد.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با اشاره به تفاهم نامه این سازمان با سازمان ملی استاندارد و وجود فصل مشترک فعالیت ها بین دو سازمان افزود:  در چارچوب محور های این تفاهم نامه فرصتی فراهم شده است که بتوان اقدام عملی برای بهبود و بهتر شدن عملکرد ها در حوزه محیط زیست انجام شود.

شینا انصاری یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست را پایش و سنجش آلاینده زیست محیطی عنوان کرد و گفت: دقت و صحت دستگاه ها ، تجهیزات و کالیبراسیون آنها اهمیت زیادی دارد.

وی  تصریح کرد: این دوره آموزشی از محوری ترین و اساسی ترین موضوعاتی است که در حوزه محیط زیست به آن نیاز داریم و با برگزاری و تداوم این دوره ها در استانها  منجر به ارتقای دانش کارشناسان پایش شود.

انصاری با بیان اینکه آلودگی های زیست محیطی طیف گسترده ای دارد و شامل آلودگی های صدا، آب، خاک ، هوا و امواج  و منابع نشر آلاینده ها می شوند، افزود: با وجود تنوع در منابع محیطی، تجهیزات نیز از نقطه نظرکالیبراسیون، اصول فنی و حفظ و نگهداری آنها  متنوع است.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود تجهیزات پرتابل علاوه بر آزمایشگاه های ثابت افزود: صحت و کارکرد تجهیزات پرتابل حائز اهمیت است و داده هایی که از پایش به دست می آید باید معتبر باشد تا مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تضمین و دقت تجهیزات و داده های که احصای می شود؛ مهم است، افزود: ضوابط مکان یابی و محل نمونه برداری، تضمین دقت ابزار اندازه گیری ، صحت تجهیزات از لحاظ فنی ، حفظ و نگه داری تجهیزات و کالیبراسیون دارای اهمیت است.

انصاری یکی از دغدغه های قانون برنامه پنجم توسعه را پایش لحظه ای صنایع عنوان کرد و گفت: صنایع بر اساس این قانون مکلف می شوند پایش آنلاین داشته باشند و صحت سنسور ها و خروجی داده ها در این خصوص از اهیمت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: با استفاده از تجربیات سازمان ملی استاندارد  موضوع سنجش آلاینده های زیست محیطی، پایش لحظه ای و نظارت بر آزمایشگاه های معتمد را ارتقا می دهیم .

مدیر کل دفتر پایش فراگیر تعیین صلاحیت مراکز کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری را ضروری عنوان کرد و گفت:  تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز ، تدوین استانداد کارکرد تجهیزات، تدوین کالیبراسیون دستگاه ها ، برچسب گذاری محصولات سبز و صنایع سبز را از دیگر محور های همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان ملی استاندارد برشمرد.