به گزارش گروه حوادث خبرگزاری برنا، مرکز این زمین‌لرزه خلیل‌آباد گزارش شده است.

این زمین‌لرزه در عمق 15 کیلومتری زمین روی داده است.

بنابراین گزارش؛ این سومین زمین‌لرزه‌ای است که طی چند روز گذشته در کاشمر اتفاق افتاده است.