به گزارش گروه آموزش جوان خبرگزاری برنا، مصطفی آذرکیش در جمع سرگروه های رشته ی مکانیک خودرو استان های  سراسرکشور گفت: تجزیه و تحلیل و بررسی میزان ظرفیت ها و پتانسیل های هنر آموزان از جمله ضرورت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: استفاده از توان گروه های آموزشی در بهبود کیفی آموزش های تخصصی، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی به ویژه آموزش های کارگاهی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه ی پیشنهاد های سازنده در ارتقای کیفیت آموزشی از انتظارات دفتر از سرگروه های آموزشی است.

وی خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی با دستگاه های اجرایی در جهت توسعه آموزش های کاردانش منعقد گردیده که قطعا بستر لازم را جهت پویایی این آموزش ها فراهم خواهد ساخت.