به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، مجمع آسیایی توسعه پایدار سازمان ملل در مقر دفاتر سازمان ملل برای آسیا در بانکوک پایتخت تایلند آغاز به کار کرد و ریاست آن به پیشنهاد شمشاد اختر دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل، به ایران واگذار شد.

این اجلاس به عنوان مرجع مرتبط با توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشورهای آسیا – اقیانوسیه و با حضور وزیران و مقامات ارشد محیط زیست این منطقه به مدت دو روز در بانکوک ادامه می یابد.

دوره اجرایی اهداف توسعه پایدار در آخر سال 2015 میلادی به پایان می‌رسد و تعیین و شناسایی اهداف توسعه پایدار برای بعد از سال 2016 در دستور کار است. قرار است نتایج نشست های منطقه ای توسعه پایدار که توسط کمیسیون های منطقه ای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل برگزار می شود به اجلاس سران ارائه شود.

اجلاس تایلند به عنوان نشست منطقه ای مرتبط با مجمع عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار، عهده دار شناسایی دستور کار منطقه ای توسعه و ارائه سازوکارهای مالی ممکن برای اجرای اهداف توسعه پایدار است.

مجمع آسیایی توسعه پایدار سازمان ملل امروز، پنجشنبه در مقردفاتر سازمان ملل برای آسیا در بانکوک آغاز به کار کرد.