به گزارش گروه آموزش جوان خبرگزاری برنا، دکتر سالار آملی در پنجمین نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که با موضوع « پسا تحریم و بین المللی شدن دانشگاه ها» با حضور برخی مدیران بین الملل برخی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، بر لزوم برنامه ریزی دانشگاه های کشور برای ورود به مسیر بین المللی شدن تاکید کرد.


وی تصریح کرد: توافق احتمالی هسته ای بین ایران و 1+5 می تواند آغاز  دوره ای جدید از بین المللی شدن دانشگاه ها باشد و دانشگاه ها باید برای ورود احتمالی به این دوره برنامه ریزی کنند.


رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، گذر از لایه های بیرونی  و سطحی همکاری های علمی بین المللی به لایه های عمقی و درونی را زمینه ساز ورود به مرحله ای جدید و پایدار تر از همکاری های علمی بین المللی دانست.


 آملی برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، انعقاد تفاهم نامه ها و مسائلی از این دست را «لایه های بیرونی» و شکلی همکاری های بین الملل توصیف کرد و گفت: در لایه های «درونی» همکاری های بین المللی مسائلی بنیادی و پایدارتر مانند جذب و تبادل دانشجو ، فرصت های مطالعاتی و پروژه های مشترک  مورد توجه قرار می گیرد.


قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در ادامه ، با ترسیم مسیر همکاری های علمی بین المللی ،این همکاری ها را  به دو حوزه همکاری با «کشورهای نفوذ» و کشورهای «متحد» تقسیم بندی کرد .

آملی درخصوص حوزه کشورهای نفوذ، بر گسترش مناسبات با کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان تاجیکستان به عنوان یک اولویت تاکید کرد.


به گفته وی پنج محور اصلی در حوزه سیاست گذاری برای گسترش همکاری های علمی بین المللی طراحی شده که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای حرکت در مسیر این پنج حوزه اولویت دار حمایت و مورد تشویق قرار خواهند گرفت.


قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل  افزود: جذب و تبادل دانشجو، ارائه و استفاده از فرصت های مطالعاتی، برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی، انجام پروژه های علمی و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان پنج حوزه کلیدی سیاست گذاری شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش همکاری های علمی بین المللی هستند.


 آملی در پایان از برنامه مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، برای طراحی نظام ارزیابی همکاری بین المللی خبر داد و گفت : طی 6ماه آینده، دانشگاه های برتر در زمینه همکاری های بین المللی معرفی خواهند شد.
در ادامه دکتر انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا با اشاره به اهمیت محورهای اساسی همکاری های بین المللی، بر  نقش زنان ایرانی در این مسیر تاکید کرد.


گفتنی ست؛ در این نشست، دکتر هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و دکتر ابوالقاسمی معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز حضور داشتند.