به گزارش گروه جوان و جامعه  خبرگزاری برنا ،مجری طرح پژوهشی تولید نانو ذرات برای درمان آلزایمر ضمن تشریح عوامل ایجاد کننده این بیماری گفت:در این بیماری نوعی پروتئین به نام آمیلوئید بتا در فواصل سلول های عصبی مغز تجمیع می شوند و این امر موجب قطع ارتباط سلول های عصبی با یکدیگر می شود.

مجتبی انصاری با بیان اینکه این فیبریل های آمیلوئید بتا با ایجاد سمیت و تخریب نورون ها موجب کوچک شدن مغز و بروز بیماری آلزایمر خواهد شد، اظهار داشت: در این مطالعات با استفاده از نانو ذرات به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از تجمیع این پروتئین ها در مغز بودیم.

وی به جزئیات این پروژه تحقیقاتی اشاره کرد و یادآور شد: در این مطالعه موفق به تولید نانو ذراتی شدیم که از تجمیع و سمیت پروتئین های آمیلوئیدی جلوگیری می کند.

به گفته انصاری، نتایج این تحقیقات در دو بخش قابل استفاده است که بخشی از آن به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد و بخش دیگر آن از نانو ذرات به عنوان تصفیه کننده خون و جدا کننده از عوامل بیماری زا می توان استفاده کرد به این صورت که این نانو ذرات قابلیت اتصال به پروتئین های آمیلوئیدی به منظور جلوگیری از تجمع در سلول های عصبی مغز را دارند.

این محقق درخصوص نانو ذرات تولید شده در این طرح پژوهشی نیز گفت: در این مطالعات موفق به تولید دو نانو ذره 'آسیل- پلی کاپرولاکتون' و نانو ذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده با بتاسیکلو دکسترین شدیم.

وی ادامه داد: در فاز آزمایشگاهی این روش به نتایج قابل قبولی دست یافتیم و امیدواریم این مطالعات که برای اولین بار در کشور اجرایی شده است در پیشرفت و طراحی استراتژی های درمانی جدید برای بیماری های بر پایه پروتئین های آمیلوئیدی و همچنین نانو ذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده به عنوان عاملی برای پاکسازی خون از عوامل بیماری زا موثر واقع شود.