به گزارش خبرنگار آموزش خبرگزاری برنا، علیرضا جدایی درهم اندیشی معاونت آموزش ابتدایی با مدیرشبکه آموزش اظهارکرد: درحوزه آموزش وپرورش شکل گیری شخصیت دانش آموزدر دوره ابتدایی است لذا دراین حوزه به شدت نیازمندبه اطلاع رسانی به معنای آگاهی بخشی هستیم

رئیس مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درخصوص کارکردرسانه دراین حوزه گفت : مانیازمندآموزشی هستیم که منجربه فرهنگ سازی شود، دراین راستا باید گفتگوها ومناظره های آموزگاران و کارشناسان اجرایی شود.

وی به رویکرد فناوری های نوین تربیتی وجهت گیری های یادگیری در دنیای مجازی اشاره کرد و افزود: صدا و سیما می تواند نقش مؤثری در آموزش سبک زندگی به دانش آموزان ابتدایی داشته باشد و دراین خصوص گام هایی برداشته شده است ودرحال انعقاد تفاهمنامه هایی هستیم .

جدایی ادامه داد جایگاه  آموزش و پرورش  جمهوری اسلامی ایران در"آموزش برای همه" درمیان دیگرکشورها بسیار مطلوب است وشرکت وزیر و معاون آموزش ابتدایی وهیات عالی رتبه ایران دراجلاس اخیراینچئون و ارسال نامه تشکر از اقدامات آموزش و پرورش مؤید این جایگاه در سطح بین المللی است.