به گزارش گروه وزارت جوانان خبرگزاری برنا، در پنجاه و پنجمین جلسه شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان، دکتر انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد حضور یافت وتوضیحاتی درباره قانون  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  ارائه کرد.

 انتظامی در جمع وزیر و معاونان وزارت ورزش و جوانان گفت: خوشبختانه با توجه دکتر گودرزی، این وزارتخانه دومین سازمانی است که من برای توضیح این قانون بعد از وزارت ارتباطات حضور پیدا می کنم.

وی افزود: این قانون در 23 ماده و هفت تبصره تهیه شده و رسالت اصلی آن این است که آن چه برای مردم ایجاد حق می کند حتماً باید منتشر شود و اجرای درست آن در رابطه مردم و حاکمیت یک انقلاب ایجاد می کند و به کاهش فساد اداری کمک شایانی خواهد کرد.

دکتر گودرزی در ادامه با تشکر از حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: این قانون بخشی از حقوق شهروندی است و مسئله آن جلوگیری از فساد است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: ایده ورزش پاک و معنوی را از ابتدای ورودم به این سمت دنبال کرده ام و معتقدم شفافیت در حوزه اطلاع رسانی نیاز امروز جامعه ما است.

وی از همه معاونان خواست تحت هر شرایطی پاسخگوی حوزه خود باشند و ابهامی باقی نگذارند .