به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا ، معصومه ابتکار در نشست مشترک وزیر آموزش و پرورش که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش منجر به منتفع شدن هر دو دستگاه می شود.

وی با اشاره به تاثیر محیط زیست و طبیعت بر کاهش استرس و بیماری های اعصاب و روان، همچنین افزایش نشاط و خلاقیت در افراد به ویژه کودکان و نوجوانان، افزود: نتایج پژوهش های اخیر در انگلستان به بیماران مبتلا به فشارخون توصیه می کند که برای درمان بیماری خود، یک ساعت پیاده روی در جنگل را در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت و تاثیر نشاط و تفریحات سالم در رشد قوای جسمی و روحی، همچنین خلاقیت کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: طبیعت دارای پتانسیلی است که دانش آموزان با قرار گرفتن در آن، می توانند ضمن تجربه فضایی نشاط آور به تقویت خلاقیت خود بپردازند.

وی ضمن استقبال از پیشنهادات مطروحه در جلسه، اظهار کرد: اصلاح تفکر و رفتار هر دانش آموز به محیط زیست، منجر به افزایش خلاقیت و نشاط فردی وی و گامی به سوی بهبود وضعیت محیط زیست کشور است.

ابتکار خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همچون سال گذشته برای امسال نیز برنامه ریزی و سیاست گذاری خاصی جهت برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی برای معلمان و دانش آموزان دارد و حتی تلاش می کند با استفاده از طرفیت تشکل های محیط زیستی، خیرین و دامنه تاثیرگذاری خود در مجموعه آموزش و پرورش را وسعت بخشد.

معاون رئیس جمهور پیشنهاد تشکیل نهاد جوانان محیط زیست را در بدنه سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ایده ای خلاقانه دانست و گفت: کارگروه مشترک دو دستگاه در خصوص راهکارهای اجرایی این پیشنهاد بررسی های لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت شبکه موزه های تاریخ طبیعی ایران در سراسر کشور، افزود: اگرچه موزه ایلام، زیباترین، تخصصی ترین و علمی ترین موزه تاریخ طبیعی کشور است اما کلیه موزه ها به نحوی طراحی شده اند که همه اقشار بتوانند از آن بهره گیرند.

وی ادامه داد: این موزه های یکی از بهترین ظرفیت ها برای آموزش بسیاری از دروس تخصصی به دانش آموزان به صورت عملی است.

ابتکار ضمن یادآوری مصوبه شورای سوم شهر تهران در خصوص ایجاد موزه دانش و طبیعت ایران در منطقه 19 تهران برای پاسخگویی به نیازهای مردم تهران و نقش آموزش و پرورش به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این موزه در آن مجموعه، پیشنهاد داد: با توجه به غنای ایران در حوزه فسیل ها که پیش بینی هایی نیز در برنامه ششم برای تخصیص فضای نمایشگاه و موزه به این موضوع در نظر گرفته شده، مبحث موزه نیز در کارگروه مشترک دو دستگاه گنجانده شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: پس از بررسی نیازهای علمی و روحی دانش آموزان می توان برنامه ریزی اصولی برای بهره گیری از فضای موزه ها در فرهنگ سازی دانش آموزان داشت.