به گزارش گروه جوان وجامعه خبرگزاری برنا ،   بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، 254 هزار و294 میلیارد و335میلیون  ریال  به عنوان هزینه های بلندمدت توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته هزینه شده است.

پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی از دیگر تعهدات بلندمدت سازمان تأمین‌اجتماعی است که در این بخش مبلغ 51 هزار و 270 میلیارد و 365 میلیون ریال طی سال93پرداخت شده است و این پرداخت 2/20 درصد از هزینه بلندمدت را دربر می‌گیرد.

مستمری ازکارافتادگی از دیگر مزایای قانونی قابل پرداخت به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی است که در این بخش از تعهدات بلندمدت 8 هزار و530 میلیارد و 700 میلیون ریال پرداخت شده که 4/3 درصد از کل پرداختی‌های بلندمدت است.

سازمان تأمین‌اجتماعی در سال 93 بابت عیدی مستمری‌بگیران نیز 12هزار و 200 میلیارد و 590 میلیون ریال پرداخت کرده است که 8/4 درصد از هزینه بلندمدت این سازمان را دربر می‌گیرد.

طی سال گذشته، همچنین مبلغ 5هزار و 992میلیارد و 738 میلیون ریال بابت کمک هزینه سبد خانوار، 5هزار و 140میلیارد و 39 میلیون ریال بابت کمک هزینه عایله‌مندی، 7هزار و 318میلیارد و 489 میلیون ریال بابت بن، 2هزار و 915 میلیارد و610 میلیون ریال بابت حق سنوات مستمری‌بگیران، یک هزار و 70 میلیارد و478 میلیون  ریال  بابت کمک هزینه اولاد، 2‌هزار و 444میلیارد و 936 میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن و 307میلیارد و 676 میلیون ریال بابت کمک هزینه همسر متکفل فرزند توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شده است.