به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا ، موید حسینی صدر ، با انتقاد از افزایش ساخت و سازهای غیرقانونی در جنگل ها و با اشاره به سفر خود به کشور سوئیس به عنوان دبیر کل هیات مجالس، گفت: در کشور سوئیس تغییر کاربری برای ساخت و ساز در فضاهای سبز داخل شهر تنها با مجوز هیات دولت انجام می گیرد، حتی شهردار، فرماندار و استاندار هم نمی توانند اجازه تغییر کاربری صادر کنند؛ این در حالی است که در ایران نه تنها باغات داخل شهرها را هر کسی با هر ترفندی از بین برده بلکه کار فراتر رفته و امروز تعرض به جنگل ها و منابع طبیعی و ساخت ویلا بیداد می کند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عده ای با اخذ طرح صنعتی یا طرح پرورش گیاهان دارویی و تولید دانه های روغنی زمینی را از دولت گرفته و پس از آن زمین را چند تکه کرده و به عنوان ویلا به فروش می رسانند.

وی سوء استفاده از زمین های کشاورزی را دغدغه ای جدی خواند و افزود: این موضوع تا حدی نگران کننده است که مقام معظم رهبری از آن به کوه خواری و جنگل خواری تعبیر فرمودند، بنابراین یکی از اولویت های کاری مجلس با همکاری دولت در شرایطی که نگرانی هایی سیاسی کم شده و آرامش روانی به جامعه بازگشته، ساماندهی زمین ها و حفاظت از جنگل ها برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان است.

حسینی صدر تاکید کرد: قوانین مقابله با زمین خواری به ویژه زمین خواری در جنگل ها باید تشدید و همچنین تغییر کاربری ها باید کنترل شود.

وی با بیان اینکه نهادهای متعددی متولی جلوگیری از زمین خواری در جنگل ها هستند، گفت: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، شهرداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی متولیان متعدد مقابله با زمین خواری در جنگل ها هستند. در چنین شرایطی نهاد خاصی کوتاهی های پیش آمده را متقبل نمی شود بنابراین ضروری است تا تمام اختیارات در این زمینه به یک وزارتخانه یا سازمان واگذار شود تا نهاد مربوطه پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: تعدد متولیان سبب شده تا سوء استفاده های زیادی از فضاهای سبز و جنگل ها صورت بگیرد، البته فراکسیون محیط زیست در خصوص نگرانی هایی موجود در زمینه ساخت و سازهای خلاف قانون در جنگل ها نامه ای به دادستان کل کشور زده است و درخواست کرده تا با مشخص نمودن متولی این امر به ساخت و سازغیرقانونی در جنگل ها خاتمه دهد.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، تاکید کرد: هرچند خانم ابتکار در خصوص حفاظت از جنگل ها عزمشان را جزم کرده اند اما لازم است تا تمامی نهادها مراقبت های لازم را داشته باشند.