به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، بعد از ظهر یکشنبه در همدان خودرویی که رانندگی آن را زن جوانی  بر عهده داشت از زیرگذر پژوهش به سمت بلوار شهید احمدی  در حال حرکت بود که ناگهان با تیر چراغ برق    تصادف کرد ، شدت تصادف به حدی بود که راننده از داخل خودرو به بیرون پرتاب شد  . شاهدان  به پلیس گفتند :«سرعت خودرو آنقدر زیاد بود که کنترل حرکت از دست راننده خارج شد و با تیر چراغ برق وسط بلوار برخورد کرد»

تحقیقات پلیسی ، قضایی برروی این پرونده ادامه دارد .