به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، این شیوه نامه در اجرای سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ، اهداف نقشه جامع علمی کشور ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور شناسایی ، تربیت و هدایت استعدادهای برتر و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و بالندگی آنان شیوه نامه اجرایی طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) که در ستاد مرکزی اجرایی طرح تدوین شده است ، و جهت اجرا در سال تحصیلی 95-1394 درمناطق آموزشی و پرورشی و پایه های تحصیلی تعیین شده ابلاغ می شود .

درمقدمه این شیوه نامه آمده است: مسئله شناسایی ، جذب و حمایت از نخبگان ازجمله مواردی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه اندیشمندان و صاحب نظران کشور است و دراسناد بالادستی کشور نیز نمود بارزی دارد. و همچنین در «چشم انداز مدرسه درافق 1404» در فصل سوم «سند تحول بنیادین آموزش وپرورش » ، دارا بودن «ظرفیت پذیرش تفاوت های فردی ، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخ گویی به نیازها ، علایق و رغبت دانش آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیاراسلامی » مورد تصریح قرارگرفته است .

دربند «2» این شیوه نامه درخصوص اهداف طرح تصریح شده است ؛ شناسایی ، هدایت و حمایت آموزشی ، تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر ، پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رشد و بالندگی آنان به عنوان سرمایه های ملی و خدادادی ، تقویت و درونی کردن هویت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتردر دوره های تحصیلی مختلف آموزش عمومی به منظور احساس مسئوولیت برای ایفای نقش سازنده در اعتلای کشور ، حمایت تربیتی و معنوی از دانش آموزان دارای استعداد برتر به منظور بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های آنها در تعالی و پیشرفت کشور به عنوان اهداف طرح شهاب است

براین اساس ؛ طرح شهاب زیرنظر «شورای راهبری طرح شهاب در بنیاد ملی نخبگان » به ریاست معاون محترم برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان و «ستاد مرکزی اجرایی طرح شهاب در وزارت آموزش و پرورش » به ریاست رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ، توسط ستادها و کارگروه های استانی ، شهرستانی و آموزشگاهی به شرح ذیل اجرا خواهد شد .

براساس این گزارش ؛ معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان رئیس شورا و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر فرآیندهای بنیاد ملی نخبگان دبیر شورا خواهند بود که تدوین و تصویب سیاست ها و برنامه های راهبردی طرح ها و ارائه به بنیاد ملی نخبگان ، تصویب برنامه های سالانه و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای آنها و نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای طرح به منظور تحقق ماموریت و اهداف طرح و اصول حاکم بر برنامه ها از وظایف اصلی شورای رهبری طرح شهاب است .

براین اساس ؛ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان رئیس ستاد و معاونان آموزش متوسطه ، ابتدایی و پرورشی و فرهنگی اعضای ستاد و معاون تخصصی مرکز ملی دبیرستاد مشخص شده اند و تعیین وظایف دائمی واحدهای مختلف آموزش و پرورش و ساز وکارهای لازم برای اجرای طرح ، تهیه برنامه های سالانه و برآورد بوردجه مورد نیاز و پیشنهاد به شورای راهبری طرح ، تدوین و تصویب برنامه های اجرایی در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی شورای راهبری طرح ، مدیریت و راهبری امور مربوط به طرح ، هماهنگی با حوزه های مختلف در وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه های ذی ربط ، نظارت بر حسن جریان امور اجرای دقیق سیاست ها ، تدوین برنامه ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی و عملیاتی و برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت و توانمندی معلمان درجهت تحقق اهداف طرح از وظایف این ستاد است .