به گزارش گروه جوان و جوان جامعه خبرگزاری برنا، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در گزارش تازه ای می گوید که این وضع امیدهای نسل نوجوان خاورمیانه و شمال آفریقا را از بین می‌برد.

در این گزارش آمده که در سوریه، عراق، یمن و لیبی، تقریبا ۹ هزار مدرسه وجود دارد که دیگر برای تحصیل قابل استفاده نیستند.

یونیسف همچنین ده ها حمله به مدارس و آموزگاران در سراسر منطقه را فهرست کرده است.

پیتر سالما، مدیر منطقه ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت:‌ «تاثیر مخرب مناقشه را کودکان در سراسر منطقه حس می کنند.مسئله فقط خسارات عمرانی به مدارس نیست، بلکه احساس عجز نسلی از دانش آموزان است که امیدها و آینده خود را فنا شده می دانند.»

مسئولانیونیسف می گویند که در سال ۲۰۱۴، ۲۱۴ حمله به مدارس در سوریه، عراق، لیبی، مناطق فلسطینی، سودان و یمن انجام شده است.

در سوریه از هر چهار مدرسه یکی تعطیل شده و بیش از دو میلیون کودک را متاثر کرده است.

در گزارش یونیسف تحت عنوان "تحصیل زیر آتش گلوله" آمده است که "کشتار، آدم ربایی و دستگیری های خودسرانه دانش آموزان، معلمان و خدمه آموزشی در منطقه عادی شده است."

هزاران آموزگار شغل خود را از ترس رها کرده اند و کودکان اغلب مجبور به کار اجباری برای کمک به خانواده هایشان می شوند.

کودکان همچنین گاه در سن کم به عنوان جنگجو به کار گرفته می شوند.