به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هدایت الله حسینی در دوازدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در کرمانشاه در حال برگزاری است،اظهار کرد: در راستای مبارزه موثر و فراگیر برای برخورد با قاچاق و خارج کردن این کالاها از سطح عرضه براساس تبادل نظر با مدیران مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت های غذا و داروی سراسر کشور این تصمیم گرفته شد.

وی در ادامه افزود: مقرر شد برنامه تشدید برخورد با قاچاق کالاهای سلامت محور به صورت هماهنگ در سطح عرضه در قالب تیم های بازرسی با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی با مدیریت کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل و نسبت به جمع آوری کالاها اقدام شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو همچنین بیان کرد: موضوع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی نیز در حوزه مدیریت مواد غذایی و بهداشتی، شاخص های عملکردی و گزارش رتبه بندی مدیریت های نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از پیشنهاد ها و نظرات مدیران در این زمینه استفاده خواهد شد.