به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، محمد آقاجانی با تاکید بر کمبود نیروی پرستار افزود: تمرکز خود را روی اورژانس ها گذاشته ایم که حداقل این مشکل در اورژانس های کشور دیده نشود.

وی خاطرنشان کرد: 15 اورژانس نمونه در بیمارستان های تهران را انتخاب کرده ایم و قرار است 700 نیروی جدید به این اورژانس ها تزریق کنیم تا در این بخش با کمبود نیروی انسانی مواجه نباشیم.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: مهمترین مشکل اورژانس های کشور، کمبود جدی نیروی انسانی بویژه در بیمارستان ها است.

آقاجانی افزود: بدون نیروی انسانی کافی با این ازدحام و استقبال بیماران از بیمارستان های دولتی، بدنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، نمی توان خدمات رسانی مناسبی به مردم ارائه داد.