به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ مصطفی مرادی گفت: سمن‌ها از سراسر ایران در این دوره شرکت می‌کنند و در آن آشنایی با نهادهای بین‌المللی، نحوه اخذ مقام مشورتی سازمان‌های بین المللی، آشنایی با مباحث امنیتی، شناخت روشهای جاسوسی از سمن‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، شبیه‌سازی حضور سمن‌ها در نهادهای بین المللی به 70 نفر آموزش داده می‌شود.

وی درباره علت برگزاری دوره توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد جوانان در عرصه بین الملل در استان سمنان گفت: ما پیشنهاد برگزاری این دوره را دادیم و به علت ظرفیت‌های استان تدوین محتوا و اجرای برنامه بر عهده خودمان است.

مرادی در پایان اظهارکرد: قرار است استان سمنان در قالب هیاتی با یکی از کشورهای اسلامی در جهت تبادلات فرهنگی و تجربیات ارتباط برقرار کند و سمن‌های جوانان ایران در کشورهای اسلامی حضور یابند یا هیاتی از این کشورها به ایران سفر کند.