به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مهدی پیرصالحی، مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در موضوع واردات دارو از هر کشوری کیفیت دارو در اولویت قرار دارد اظهار داشت: هر دارویی که وارد کشور می شود، باید تاییدیه‌های بین المللی و تاییدیه آزمایشگاه کشور را داشته باشد در غیر این صورت اجازه واردات را نمی دهیم.

وی گفت: در واردات دارو به قیمت دارو نیز توجه می شود تا بیماران هزینه های زیادی را پرداخت نکنند ولی موضوع کیفیت همیشه در اولویت است و داروها از لحاظ کیفیت باید مورد تایید هستند.

 پیرصالحی افزود: کیفیت داروها از لحاظ آزمایشگاهی تایید می شوند و هر دارویی در دنیا اگر بخواهد تاییدیه بگیرد بر اساس یکسری رفرنس هایی مطالعه و تایید می شود که این موضوع برای داروهای تولید داخل و وارداتی تفاوتی ندارد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو اظهار داشت: بعضی از برندهای دارویی وارداتی ادعا می کنند که تاثیرگذاری بهتری نسبت به دیگر داروها دارند که این عامل بیشتر بخاطر مارکتینگ و بازاریابی برندها است، ولی قطعا بیماران مطمئن باشند که همه داروها کیفیت لازم را دارند.

پیرصالحی در پایان گفت: داروهایی که در بازار آزاد به فروش می رسد، سازمان غذا و دارو هیچ نظارتی ندارد و مصرف کننده‌ ای که از بازار آزاد مثل خیابان ناصر خسرو دیگر خیابان های شهر دارو های خود را تامین می کند، عوارض جبران ناپذیری می تواند داشته باشد که برای پیشگیری از این موضوع دستگاه های نظارتی دیگر باید اقداماتی را داشته باشند.