به گزارش گروه خبری خبرگزاری برنا، رویا خبیری از آغاز طرح اندازه گیری وضعیت سلامت در کشور با مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت خبر داد و افزود: در این طرح وضعیت سلامت، تغذیه و رفتارهای باروری ایرانیان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: در این طرح 35 هزار خانوار در سطح کشور از نظر شاخص های فوق بررسی می شوند.

وی با بیان اینکه آموزش پرسشگران و مطالعه گران آغاز شده است، گفت: این طرح از هفتم شهریور ابتدا در برخی استانها و به تدریج در سراسر کشور به اجرا در می‌آید.

به گفته خبیری طرح اندازه گیری وضعیت سلامت به سفارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت و با همکاری مرکز آمار ایران انجام می شود.

خبیری دستیابی به وضعیت شاخص های سلامت و اطلاع مناسب از طرح تحول را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: چهار پرسشنامه شامل خانوار، زنان، کودکان زیر پنج سال و مردان طراحی شده است.

عضو هیات علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت یادآور شد: برای پرسشنامه زنان و کودکان زیر 5 سال پرسشگر خانم و دانش آموخته علوم پزشکی به همراه یک نفر آمارگیر حضور خواهند داشت.

وی تاکید کرد: آمارگیران حتما باید کارت مرکز آمار ایران را همراه خود داشتند و شهروندان از ارائه اطلاعات به افراد غیر خودداری کنند.

نماینده موسسه ملی تحقیقات سلامت گفت: از ویژگی این طرح بسته نبودن گروه سنی و افزودن پرسشنامه مردان است که برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده است. همچنین کودکان زیر پنج سال برای اندازه گیری قد و وزن به مراکز ارائه خدمات معرفی می شوند.

وی همچنین از علاقه مندی صندوق کودکان سازمان ملل برای حمایت فنی از این طرح خبر داد و گفت: پس از پایان آمارگیری، نتایج طرح در اختیار محققان قرار خواهد گرفت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: