به گزارش گروه خبری خبرگزاری برنا ، اوحدی با بیان این که پروازهای مدینه بعد از جده، از روز پنجشنبه شروع شده و تا 26 شهریور ادامه دارد، گفت: بر این اساس  زائران هم از میقات شجره و هم از میقات جحفه محرم می شوند و به سمت مسجدالاحرام حرکت خواهند کرد.

اوحدی با اشاره به این که همه زائران در سلامت و وضعیت مطلوبی به سر می برند به وضعیت پروازها اشاره کرد و گفت: تا به امروز 93 پرواز از ایران به سمت سرزمین وحی صورت گرفته است.

به گفته رییس سازمان حج و زیارت، میانگین تاخیر پرواز زائران 10 دقیقه است که این میزان در سطح استاندارهای جهانی قابل قبول است.