به گزارش گروه خبری خبرگزاری برنا، منصور قمشه گفت: این معافیت ها شامل پرداخت هزینه های صدورپروانه ساختمانی،عوارض شهرداری، هزینه انشعاب آب ، برق و گاز برای یک بار و در واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف خواهد بود.

وی اظهار داشت: در اجرای بند (د) ماده 39 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی ، سیاسی کشور و بند 5 تبصره 17 بودجه سال 93 مبنی برمعافیت مددجویان تحت تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری، هزینه انشعاب آب ، برق و گاز برای یک بار و در حد واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف در سال 93 با همکاری دستگاههای ارائه دهنده خدمات ذکر شده خانوارهای کمیته امداد از این قانون بهره مند شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد افزود: دراجرای این بند از قانون بودجه سال گذشته بیش از یکهزار و 548 خانواده تحت حمایت کمیته امدا در سراسر کشور از این تسهیلات به طور رایگان استفاده کردند. انشعاب گاز با 241هزار و 98 مورد بیشترین سهم معافیت را برای خانوادهای کمیته امداد را در برداشته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی مدت یاد شده به ترتیب انشعاب گاز 241هزار و 98 ، برق 25هزار و 255، آب 19هزارو 363 ، فاضلاب 3002، گواهی ساختمانی سه هزار و 641و عوارض شهرداری سه هزار و 366مورد را به خود اختصاص داده است.

قمشه در پایان صحبت هایش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های ارائه دهنده این معافیت به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد تشکر کرد و اظهارداشت: در قانون بودجه سال 94 این معافیت تحت عنوان بند (د) تبصره 16 تنفیذ و قابل اجرا است.