به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید رحیم میر شاه ولد در جمع مدیران و کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات آموزش و پرورش سراسر هرمزگان افزود: قطعا توجه جدی و تمرکز بر شاخص های ارزیابی عملکرد به بهبود فرایندها در مدیریت منجر می شود و آنچه به عنوان محور کار در پروسه ارزیابی عملکرد مد نظر است تمرکز بر قانون و پرهیز از سلیقه محوری است.

وی تصریح کرد:در حوزه ارزیابی عملکرد با رعایت ضوابط و پرهیز از رویکرد انفعالی، باید مستقل عمل کرد و نباید برخی ملاحظات در بیان حقیقت تاثیر گذارباشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش همچنین با تاکید بر آموزشهای ضمن خدمت ویژه کارکنان خاطرنشان کرد:آموزشهای ضمن خدمت باید به شکل مستمر در دستور کارباشد و راهنمایان آموزشی از آخرین تحولات آموزشی اداری مطلع باشند.

به گفته میرشاه ولد درکنار دیدن نکات مثبت آنچه مهم است اینکه نقد سازنده و موثر نیز باید همواره مطرح باشد که این امر به معنی مچ گیری و برجسته نمایی نقاط ضعف نیست بلکه هدف اصلاح امور است. وی همچنین گفت:ملاک های تشویق و صدور تقدیرنامه مشخص است و نباید با کلی نگری بهانه های جزیی از این ظرفیت استفاده کرد.

مشاوروزیرآموزش و پرورش همچنین تاکید کرد:کارشناسان و مسوولان ارزیابی عملکرد باید به عنوان چشم بیدار مجموعه به دقت و بدون هرگونه ملاحظه ای درچارچوب قانون به انعکاس موارد بپردازند و جایگاه مهم خود را مد نظر داشته باشند.