به گزارش گروه خبری خبرگزاری برنا، پیش از ظهر امروز علی اصغر فانی در نشست شورای عالی تشکیلاتی المپیاد درون مدرسه ای که در ساختمان شهید رجایی و باحضور رؤسای فدراسیون های کشور و اعضای شورای عالی تشکیلاتی المپیاد درون مدرسه ای برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش متولی تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور است و وجود بیش از 13میلیون دانش آموز می تواند پتانسیل نیروی انسانی آینده کشور را نشان دهد.

وی سند تحول بنیادین را مبنای تدوین و تنظیم برنامه های آموزش وپرورش رسمی کشور خواند و افزود: اجرای این سند موردتأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده است و تلاش می کنیم مبنای تدوین برنامه ششم توسعه اجرای این سند باشد .

عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: در سند تحول بنیادین شش ساحت مختلف برای تربیت پیش بینی شده که تربیت بدنی و تندرستی یکی از آنهاست و همواره آموزش وپرورش به دنبال توسعه متوازن ساحت شش گانه تربیت است.

فانی با بیان اینکه برنامه درسی مدارس محدودیت دارد، خاطرنشان کرد: اختصاص دو ساعت به فعالیت های ورزشی در قالب برنامه رسمی به دانش آموزان، کافی نیست و به همین دلیل اجرای طرح المپیادهای درون مدرسه ای ، مدرسه قهرمان وحیاط پویا در دستور کار آموزش وپرورش در دولت یازدهم قرار گرفته است تا بتواند تکمیل کننده فعالیت های جهانی دانش آموزان باشد.

وی اضافه کرد: براساس گزارش های ارسالی از استان ها ، آموزش وپرورش در اجرای طرح المپیاد درون مدرسه ای علی رغم وجود مشکلات عدیده، موفق بوده به گونه ای که مشارکت 4 میلیون دانش آموزان مؤید این ادعاست.

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به موفقیت های ملی دانش آموزان در عرصه های مختلف ، تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان می تواند از پتانسیل 13 میلیون استعداد نهفته ورزشی در دانش آموزان در ورزش قهرمانی کشور استفاده کند.

وی با یان اینکه اولین تفاهم نامه آموزش وپرورش در قالب سیاست توسعه مشارکت ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است گفت: در این تفاهم نامه شرایط خوبی برای گسترش همکاری های متقابل میان آموزش وپرورش و وزارت ورزش و جوانان پیش بینی شده که بخشی از آن بندها اجرایی و مقدمات اجرای مابقی آن ها نیز نهایی شده است.

عضو کابینه تدبیر و امید درخصوص اجرای المپیادهای درون مدرسه ای در مدارس روستایی و عشایری کشور ، اظهار کرد: رویکرد آموزش وپرورش در اجرای طرح المپیادهای درون مدرسه ای، مردمی بودن واستفاده از حداقل امکانات و مشارکت حداکثری دانش آموزان  است که مشارکت مردم، اولیا و دانش آموزان در این موضوع بسیارخوب بود.

فانی خاطرنشان کرد: آموزش وپرورش آمادگی دارد تجربه اجرای طرح المپیادهای درون مدرسه ای را برای استفاده کشور های مختلف دراختیار یونسکو قرا ردهیم.