به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، سیروس نصیری در همایش منطقه ای سیستم پرونده فنی الکترونیک در همدان، تنوع در ارائه خدمات بیمه ای، فرسودگی پرونده های کاغذی، مفقود شدن پرونده و اوراق آن، در دسترس ارباب رجوع قرار گرفتن پرونده، کمبود فضای فیزیکی وامکانات بایگانی را از الزامات و ضرورت های ایجاد پرونده فنی الکترونیک دانست.

نصیری افزایش امنیت سیستم را یکی دیگر از مزایای این طرح اعلام کرد و گفت: دراین زمینه از سال 91 پروژه ایجاد پرونده فنی الکترونیک آغاز شد ودرسال 92 با پایلوت قرار گرفتن چند شعبه این کار درفاز عملیاتی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با راه اندازی این پروژه درسراسر کشور تجمیع سوابق بیمه شدگان به صورت مطلوبتری انجام می شود.

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان در خصوص پرونده بیمه شدگان خاطرنشان کرد: تمامی اوراق و پرونده های بیمه شدگان دربایگانی ها نگهداری می شود و حفظ ونگهداری پرونده های بیمه شدگان مورد توجه قرار گرفته است.

 در همایش یک روزه سیستم پرونده فنی الکترونیک، کارشناسان حوزه امور بیمه شدگان ، نامنویسی وحسابهای انفرادی وفرابری داده‌های ستاد مرکزی و استان‌ها و ادارات کل آذربایجان شرقی-غربی، اردبیل، البرز، ایلام، شرق و غرب تهران، شهرستانهای تهران، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، گلستان، مازندران و همدان حضور داشتند.