به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، متن پیام مشترک علی اصغر فانی و اکبر ترکان به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی

در آستانه سال تحصیلی ، وزش عطرآگاهی و دانایی، اندیشیدن و تحول ،شور و شعور و نشاط را به معلمان و فرهنگیان گرامی ، دانش آموزان عزیز و اولیاء دلسوز آنها در مناطق آزاد کشور، تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

تحرک و شادابی ، شوق آموزش و یادگیری، همدلی  و همزبانی در سال تحصیلی جدید ، گوارای وجودتان باد.

به یاری حق ، بنا داریم با هماهنگی مدیریت های مناطق آزاد و ادارات و مدارس در پنجره سند چشم انداز 1404 آموزش و پرورش ایران اسلامی ، دستیابی به الگوی بومی تعلیم و تربیت اسلامی،  ملی را در جغرافیای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جستجو کنیم که تحقق این آرمان مرهون پیمایش پیوسته همه عناصر تاثیر گذار بر فرآیند تعلیم و تربیت خواهد بود.

 تاکید ما بر اندیشه پروری و خود شکو فایی، تقویت مهارت های کارگاهی و کسب و کار دانش آموزی و روز افزون سازی کارآمدی دانش و علم ، گسترش خلاقیت های هنری و ادبی ، فراگیری آموزه های قرآنی ، اهتمام به گردشگری ، احترام به محیط زیست و آشتی با طبیعت ، آشنایی با حقوق و مسؤلیت های اجتماعی در سنین دانش آموزی برای زمینه ساز بودن آن در ارتقاء عزت آفرینی و اعتماد به نفس، گسترش آرامش، نشاط و امید اجتماعی و ملی است.

 عمر یکساله تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نمایانگر موفقیت مشارکت همه جانبه، همکاری مسؤلانه و کمک به تقویت سرمایه های انسانی مناطق آزاد است.

تجربه گران سنگ وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی مناطق آزاد، نوید بخش دستیابی به آموزش و پرورشی معلم محور و مهارت مدار، روز آمد و آینده نگر است و توجه هر چه بیشتر به موارد زیر می تواند امید به دست آمده را پایدار سازد.

1 ـ رشد خلاقیت، نوآوری، ایده پروری دانش آموزان و معلمان و کمک به تجاری سازی ایده های آنها.

2 ـ تأسیس و توسعه مراکز رشد و مؤسسات دانش بنیان معلم محور و دانش آموز مدار.

3 ـ نهادینه کردن فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی در مناطق آزاد برای تعیین نقش رشد و خود اتکایی دانش آموزان در افزایش سرانه در آمد ملی.

4 ـ کشف و بها دهی به ایده های نو و فناوری های پیشرفته برای رسیدن به ارزش های افزوده برتر.

5 ـ بهبود و گسترش حلقه های تماس میان آموزش و پرورش و مؤسسات صنعتی، تولیدی و خدماتی با تکیه بر آموزه های علمی کاربردی و فنی و حرفه ای.

6 ـ پرکردن خلاء میان مهندسین وکارگران از طریق شناسایی و بکار گیری ظرفیت طبقه میانی (تکنسین ها) آنها.

7 ـ گسترش شغل آفرینی، تمرین کسب و کار در حیات دانش آموز

 امید است که دست اندر کاران تعلیم و تربیت در سطوح صف و ستاد وزارت آموزش و پرورش با انعطاف هرچه بیشتر ، زمینه ساز گسترش مشارکت ها و مساعدت های مناطق آزاد و آنگاه مناطق ویژه اقتصادی باشند و نقش تحولی تاثیر گذار را در دومین سال تفاهم در مناطق آزاد بنگارند.

دست در دست هم دهیم به مهر                               میهن خویش را کنیم آباد

         علی اصغر فانی                                                                                                       اکبر ترکان

  وزیر آموزش و پرورش                                                                                           مشاور رئیس جمهور