به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمدرضا رستمی روز چهارشنبه در نخستین دوره توانمندسازی سازمان های مردم نهاد کشور در حوزه بین الملل، در شهمیرزاد استان سمنان، گفت: 700 سازمان مردم نهاد جوانان در 20 حوزه تخصصی در کشور وجود دارد.

وی افزود: تا پایان سال 96 تعداد سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان به پنج هزار تشکل افزایش می یابد.

وی با اشاره به برگزاری دوره توانمندسازی سمن های جوانان در حوزه بین الملل، ادامه داد: این دوره آموزشی نیز با هدف مشارکت جوانان در سازمان های بین المللی و اثرگذاری آنها در دیپلماسی عمومی تشکیل شده است.

رستمی تصریح کرد: برگزاری این دوره آموزشی مقدمه تشکیل انجمن های دوستی جوانان ایران با سایر کشورها است.

وی تاکید کرد: همزمان با هفته جوان در سال 1395، اولین اجلاس جوانان جهان در تهران برگزار و با استقرار دایمی دبیرخانه این اجلاس در ایران، هر ساله جوانان جهان در تهران برای تبادل نظر در مورد مسائل مختلف گرد هم خواهند آمد.

وی، تشکیل 10 شبکه ملی جوانان در حوزه های مختلف، راه اندازی شبکه اجتماعی جوانان با هدف فعالیت در فضای مجازی و تشکیل مجمع استانی و ملی سازمان های مردم نهاد جوانان را از اقدام های وزارت ورزش و جوانان، برای افزایش سهم سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف عنوان کرد.

وی با اشاره به کمبود اعتبار حوزه جوانان این وزارتخانه، گفت: از بودجه پیش بینی شده 80 میلیارد ریالی سال 94 در این حوزه، 50 میلیارد ریال محقق خواهد شد در حالی که در ایران 25 میلیون جوان وجود دارد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: تلاش می کنیم سال آینده، سهم اعتباری جوانان افزایش یابد.

رئیس اداره دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه نیز در این دوره توانمندسازی توجه به دیپلماسی عمومی، با نقش سازمان یافته و داوطلبانه مردم در امور بین الملل را یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

حسین میرزا آقایی افزود: با توجه به ظرفیت های بین المللی موجود، می توان بخش عمده ای از روابط خارجی را به مردم واگذار کرد و مدیریت این روابط برعهده دولت باشد.

وی به ضرورت تبدیل نگاه دولت ها به سازمان های مردم نهاد از امنیتی به فرصت سازی اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد جوانان در چارچوب تعامل سازنده با دنیا، باید هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه داشته باشند.

رئیس اداره دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه، تشکیل اداره دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در سال های اخیر را یکی از اقدام های مطلوب به منظور حضور جوانان و مردم درعرصه های بین المللی عنوان کرد.

دوره توانمندسازی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور در حوزه بین الملل در شهمیرزاد استان سمنان، چهار روزه و با برگزاری کارگاه های متنوع برنامه ریزی شده است.