به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حبیب‌الله مسعودی فرید» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در همایش ملی رشد و تکامل همه‌جانبه کودک جهشی به سوی عدالت اجتماعی با بیان اینکه نگاه به سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح باید کودکان نگاهی کل‌نگرتری را ایجاب می‌کند، گفت: مفهوم سلامت تنها بیماری نیست بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی را شامل می‌شود؛ لذا در حوزه رشد و تکامل کودک نیز باید نگاه فراتر شود و ابعاد روانی و اجتماعی بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 50 درصد اختلالات روانی زیر 14 سال و 75 درصد آن زیر 24 سال شکل می‌گیرد، عنوان کرد: این امر بیانگر اهمیت خدمات سلامت روان است که توجه بیشتر به سنین پایین کودکی را طلب می‌کند؛ چنانکه سن زیر 8 سال اهمیت این دوران (رشد و تکامل) را دو چندان می‌کند و اینجاست که مفهوم Integrated early childhood development مطرح می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در هر سیاستی باید بر رشد و تکامل کودکان توجه شود، تصریح کرد: در دوران کودکی یک پنجره فرصت وجود دارد که با فراهم آوردن محرک‌های درست محیطی و ریز مغذی‌ها می‌توان افرادی با ظرفیت بیشتر وارد جامعه کنیم؛ لذا برای رسیدن به ایران 1404، 1424 و ... باید روی این کودکان سرمایه‌گذاری بیشتری صورت پذیرد؛ چراکه بیشترین برگشت سرمایه روی سنین زیر 3 سال است.

مسعودی فرید، در پایان یادآور شد: با نگاهی کل‌نگر در راستای سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری، سیاست‌های توسعه و پیشرفت کشور و تحکیم بنیان خانواده باید برنامه‌ریزی موثری درخصوص توانمندی بچه‌های کشور داشته باشیم تا بتوانیم برای رسیدن به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی روی آنها حساب کنیم.