به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی اردلان با اعلام این خبر در برنامه کارگاه پاسخ ملی نظام سلامت در بلایا و فوریت ها که امروز دوشنبه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: این برنامه بین معاونت بهداشت و درمان مشترک بوده و برای کل نظام سلامت تدوین شده است که در تدوین این برنامه مرکز حوادث و فوریت ها و دفتر کاهش خطر بلایا و 200 کارشناس کشوری مشارکت داشته اند.

 وی ادامه داد: هرآنچه می توانیم در کاهش خطر بلایا عمل کنیم در این برنامه قرار دارد و ویژگی این برنامه این است که در فیلد و بر اساس تجارب بومی دانشگاه ها در حوادث نوشته شده است.

دکتر اردلان بیان داشت: این برنامه آمادگی و پاسخ وزارت بهداشت را در مواجهه با حوادث نشان می دهد و باید گفت در سطح منطقه برنامه مفصلی مانند آن وجود ندارد.

 مشاور معاون بهداشت و مدیر دفتر کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت با بیان اینکه مکانیزم دیگر این برنامه ایجاد هماهنگی درون و بین بخشی و زبان مشترک آن ست، افزود: از ویژگی های دیگر این برنامه قابلیت ثبت درس آموخته ها در آن و وجود شناسنامه آموزشی و تمرین مانور می باشد.

 وی در پایان بر تدوین برنامه مشابه در سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد.