به گزارش خبرنگاران خبرگزاری برنا، سراسر ایران امروز از آن طفلانی بود که بالای دست مادران گرفته شده بودند تا همدرد غم جانکاه ربابه حسین باشند.

مادران شیعه امروز همدرد مادر علی اصغر بودند، برای علی اصغرش لالایی می خواندند و فرزندشان را به حسین بن علی(ع) هدیه می کردند.امروز مادران ایران و شیعیان جهان سوگوار فرزند شش ماهه ای بودند که به جای آب با خون گلو سیراب شد و شانه پدر را به لرزه در آورد.فاجعه قوم اشقیا با همین تیر سه شعبه تکمیل شد و علی اصغر به خون خود غلتید تا دنیا بداند اشقیای دوران نه به صغیر رحم می کنند و نه به کبیر، فرقی هم نمی کند چه یزیدیان آن روز باشند و چه یزیدیان امروز.

امروز مادران دست به دامان شش ماهه رباب شدند، آنها که فرزند مریض داشتند به حق علی اصغر از خداوند طلب شفا کردند و آنها که فرزندانشان به آرامی خوابیده بودند از خداوند خواستند طفلشان راهی را برود که هم رضای خالق در آن باشد و رضای مخلوق.

فرزندان ایران زمین امروز به سوگ علی اصغر حسین نشستند باشد که راهشان راه مبارزه با ظلم باشد و مرامشان، مرام جلب رضایت خداوند.