آرش هیربد، روانپزشک، مسئول دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه و مجری طرح « بهسرا» به خبرنگار سلامت خبرگزاری برنا گفت: به مناسبت هفته سلامت روان، فرآیندی تحت عنوان « بهسرا» شکل گرفته است، که این اسم مخفف نام «باشگاه همگانی سلامت روان آتیه» است.

هیربد هدف از تشکیل این گروه را اینگونه بیان کرد: رسالت این گروه ارتقاء و سلامت روان عمومی است که از طریق آموزش های کارگاهی برای عموم مردم صورت می گیرد.

وی در ادامه افزود: روش این کارگاه تسهیل گری است و قصد داریم تا فعالیت هایمان و درمان عمومی را از 15 درصد به 70 درصد برسانیم.

مجری طرح بهسرا اذعان داشت: در این کارگاه خدمات به عموم مردم، مدارس و ... ارائه می شود.

هیربد در خصوص فعالیت های گارگاه های به سرا بیان داشت: در این یکسالی که فعالیت خود را آغاز کرده ایم، در کنارش کارهای فرهنگی انجام می دهیم، جلسات نمایش فیلم و همایش هایی که در زمینه سلامت روان است را برگزار می کنیم.

وی طریقه کنترل کیفی این کارگاه ها را اینگونه عنوان کرد: کارشناس های زیادی فعالیت های ما را بررسی می کنند تا آموزش هایی که به مردم ارائه می شود، مفید و موثر باشد.

مسئول دفتر بیمارستان آتیه در پایان صحبت هایش گفت: فعالیت های آموزشی طی چند جلسه برگزار می شود تا بتوان در سطح نگرش و رفتار دانش پذیران تغییر ایجاد کرد. اگر جلسات یه صورت یک جلسه ای باشد فقط جنبه آموزشی خواهد داشت و تغییری ایجاد نمی شود.