به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معصومه ابتکار  در بیست و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان داشت: درحوزه آب دچار بحران هستیم که نیازمند توجه و برنامه ریزی جدی استبه گونه ای که 85 درصد از منابع آبی کشور استفاده شده و این مسئله مهم برای آینده تمدنی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون رییس جمهوری افزود: هم اکنون در برداشت از آب های زیر زمینی رتبه اول را در دنیا داریم و با 25 درصد فاصله کشور مصر در رتبه دوم قرار دارد.

وی همچنین از اقتصاد سبز به عنوان محور فعالیت های دولت یازدهم در حوزه محیط زیست یاد کرد و افزود: دولت در عرصه محیط زیست به طور جد هدفمند و دارای اولویت است و در این روند توجه به اقتصاد سبز محور و جهت فعالیت های دولت است.

وی با اشاره به تعیین شاخص های توسعه پایدار برای جهان در قالب 17 هدف و 160 برنامه، افزود: این شاخص ها در سه محور اقتصاد، جامعه و محیط زیست تعریف می شود لذا همه این محورها در کنار همه مسائل آموزش برای همه، رفع فقر، شهرهای سالم و غیره با توجه ویژه به مولفه محیط زیست قرار گرفته است.

ابتکار با بیان اینکه بحران های زیست محیطی در کنار جنگ و نا امنی از مهمترین تهدیدات زندگی بشر امروز محسوب می شود، افزود: گرمایش زمین در این میان از جمله تهدیدات جدی است که در صورت تداوم روند فعلی و افزایش چهار درجه ای دمای جهان کلیه سیستم های طبیعت علیه حیات خواهد بود و امکان ادامه حیات برای انسان دیگر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در ایران بین یک تا یک و نیم درجه افزایش دما را شاهد هستیم که آثار متعددی را بر جای گذاشته است، افزود: کنترل تخلیه گازهای گلخانه ای علاوه بر فواید زیست محیطی فواید اقتصادی هم به دنبال دارد که باید به آن توجه ویژه داشت.

وی با اشاره به اینکه در این مسیر توجه به اینکه بانک جهانی از سال 2015 تا 2030 سالانه بیش از20 میلیارد دلار فاینانس اختصاص داده است، افزود: از این مبلغ کشورهای درحال توسعه بیشتر مورد توجه هستند و باید سهم خود را از این بخش دریافت و فعالیت خود را تقویت کنیم.

وی افزود: بنابر این یک زمینه بسیار خوب برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی برای تعامل با دنیا به وجود آمده است.

ابتکار با اشاره به اینکه بحث رد پای زیست محیطی از دیگر مسائل مهم در جهان امروز است، گفت: ظرفیت جهان محدود است و برای فعالیت بشر در بخش های مختلف هم اکنون از ظرفیت های زیستی دنیا از جمله آب و خاک استفاده می شود.

معاون رییس جمهوری گفت : هنوز اتکای بخش اقتصادی و کشاورزی به منابع پایه جهان است و بر این اساس منابع پایه جهان به سمتی رفته است که برای هر یک سال زندگی روی کره زمین، زمین یک و نیم سال برای تجدید و بازسازی خود نیاز دارد.

رئیس سازمان حفاظت  محیط زیست  با اشاره به توجه جدی دولت به مقوله محیط زیست اظهار کرد: دولت یازدهم در کنار مولفه های مهم اقتصادی و تلاش برای مهار تورم، خروج از رکود و رفع موانع تولید و نیز تلاش موفق در حوزه توافق هسته ای به محیط زیست نیز توجه خوبی داشته است.

وی با اشاره به آغاز مرحله اجرایی توافق هسته ای با موافقت و تائید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گفت: با آغاز روند اجرایی به طور حتم اتفاق خوبی درمعادلات منطقه و بین المللی را شاهد خواهیم بود.

ابتکار تصریح کرد: کشور ایران دو برابر جهان بهره برداری از ظرفیت های زیست محیطی را دارد بخصوص در حوزه آب دچار بحران هستیم که نیازمند توجه و برنامه ریزی جدی است.

وی با اشاره به اینکه رودخانه کشف رود مشهد یک اثر ملی محسوب می شود، افزود: در زمینه مدیریت و ساماندهی وضعیت این رودخانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

معاون رییس جمهوری افزود: 85 درصد از منابع آبی کشور استفاده شده است و این مسئله حساس و مهمی است که برای آینده تمدنی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: هم اکنون در برداشت از آبهای زیر زمینی رتبه اول را در دنیا داریم و با 25 درصد فاصله کشور مصر در رتبه دوم قرار دارد.

به گفته ابتکار همه در این بحران سهیم هستند و باید در این زمینه تلاش کنند و در حفاظت از منابع آب همه ما مسئولیت مشترک دارند.