به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  سعید شیرکوند با بیان این مطلب  افزود:  همه باید کمک کنند تا زمینه های رشد، توسعه و تقویت صنعت گردشگری در کشور فراهم شود.

وی گفت: با اصلاح ساختار اداری کشور و افزایش تعامل بین دستگاه های متولی صنعت گردشگری  و نیز افزایش همکاری ها بین فرمانداران، شهرداران و دیگر مدیران متولی صنعت گردشگری می توان شاهد رشد و توسعه این صنعت در کشور بود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشور افزود: ابتدا باید زمینه ها را برای سرمایه گذاران داخلی ایجاد کرد و در مرحله دوم باید ایرانیان خارج از کشور را برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب کرد تا سرمایه گذاران خارجی نیز برای سرمایه گذاری در ایران تشویق شوند.

وی ادامه داد: همه دستگاه های متولی صنعت گردشگری اعم از بخش دولتی و خصوصی باید برای جذب گردشگر و ایجاد زیرساخت های گردشگری و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری  با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.

شیرکوند اضافه کرد: در این خصوص نباید از هیچ کوششی دریغ کرد بلکه با برنامه ریزی و دقت نظر باید زمینه های رشد این صنعت را بیش از پیش در ایران فراهم کنیم.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خاطر نشان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که همه دست به دست هم دهیم تا زمینه ارتقاء هرچه بیشتر این صنعت که دارای آثار و نتایج بسیار ارزشمندی است هرچه زودتر به وجود آید و شاهد رونق صنعت گردشگری در ایران باشیم.