به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با حضور در غرفه خبرگزاری برنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در گفت و گو با خبرنگار برنا گفت: ما فکر می کنیم همه حرکت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها محترم است و همه عزیزان یک نگاه، رویکرد و نیت سالمی دارند و تلاش می کنند خدمت کنند. با وجود تمام روش ها و رویکردهای مختلف. ولی همه آن ها را دعوت می کنیم به رعایت چهارچوب قانون و فعالیت در حیطه قانون تنها خط قرمز ما قانون و ضوابط اعلام شده است. نشریات دانشجویی روند رو به رشد کمی و کیفی را دارند و نظارت بر آن ها از طریق شورا به طور مرتب در حال انجام است.

وی در خصوص طرح ایجاد رصد خانه فرهنگی و اجتماعی گفت: سال گذشته از همکاران در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی خماهش کردم که این کار را شروع کنند. یک تحقیق جامع بر این اساس در سطح دانشگاه ها انجام شد با مسئولیت یکی از اساتید علوم اجتماعی این تحقیق انجام شده و پرسشنامه مربوطه تهیه شده در حال حاضر در مرحله نهایی است. در عین حال کارهای پیمایشی در یکسال در سطح دانشگاه ها داشتیم . نگاه ما بر این اساس است که این تحقیقات به طور مستمر انجام شود و به عنوان یک مرکز علمی روند تحولات فرهنگی اجتماعی را در دانشگاه ها رصد کنیم.

سید ضیا هاشمی در رابطه با سند اسلامی شدن دانشگاه ها بیان کرد: سند دانشگاه های اسلامی در طول یکسال و نیم گذشته سرعت خوبی دارد که قبل از با توقفی مواجه بوده است. در طول دو سال گذشته بحث های دقیقی در موردفرآیند اجرایی شدن سند برای اسلامی شدن دانشگاه ها شروع شد. نظام فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی با مشارکت دستگاه های مختلف فعال شدند. در بخش فرهنگی_تربیتی دستگاه های مختلفی مشارکت کردند. اولین اقدامی که انجام شد بحث کرسی ها آزاد اندیشی بود و بعد از آن بحث های دیگری مثل فعالیت های نشاط آفرین در دانشگاه ها، بحث حجاب و پوشش اسلامی در دانشگاه ها ، موسیقی و مشارکت گروه های مختلف دانشجویی مورد بحث قرار گرفته است و به تدریج خروجی های آن دیده می شود.

وی در پایان افزود: اقدام مهمی که صورت گرفت، این بود که اولویت بندی راهبردهای طرح تامین شد و بر اساس آن برنامه ریزی ها و آیین نامه هایی تدوین می شود و برنامه انجام خواهد شد.