به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، داوود کشاورزیان در چهارمین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای افزود: در سال های گذشته میزان تلفات جاده ای تا 28 هزار نفر هم رسید اما در شرایط کنونی زیر17 هزار نفر است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفی تردد در جاده ها گفت : ناکارامدی رانندگان جاده ها و وسایل نقلیه از عوامل اصلی تصادفات است.

کشاورزیان افزود: با افزایش امکانات راهداری ، اعمال قانون و جریمه های بازدارنده و ارتقای کیفی خودروها می توانیم حوادث را کاهش دهیم.

وی گفت : در همایش امروز در باره امور مهندسی راه ، اقدامات ایمنی در مطالعات ترابری درون شهری و برون شهری ، مدل های پیش بینی و ارزیابی شاخص های ایمنی وسایل نقلیه، قوانین و مقررات ایمنی و روش های اجرایی، مدیریت هماهنگ و یکپارچه ایمنی، امداد و نجات مصدومان و فوریت های پزشکی، آموزش و رفتار عوامل انسانی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی و مسایل ویژه ایمنی بحث می شود.