به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بان کی مون در پیامی که توسط نایب رییس مرکز صلح و محیط زیست در همایش مقابله با تاثیرات جنگ بر محیط زیست قرائت شد، گفت: در حالی که جامعه بین المللی در حال آماده سازی دستورکار توسعه پایدار برای بعد از سال 2015 است، رسیدگی به این چالش ها ضروری تر می شود

وی افزود: باید از تمام ابزاری که در اختیار داریم از گفت وگو گرفته تا میانجیگری و دیپلماسی بازدارنده برای حفظ و استفاده پایدار از منابع طبیعی استفاده کنیم تا مانع شعله ورشدن جنگ و تهیه پول برای کارزار، همچنین بی ثبات کردن بنیادهای شکننده صلح شویم.
 
بان کی مون ادامه داد: اجازه دهید راه حل هایی معنی دار ارایه دهیم تا جوامع محلی را برای ایجاد دانش دسته جمعی به منظور پیشبرد مشارکت مناسب برای حفظ محیط زیست به عنوان بخش جدایی ناپذیر صلح سازی و توسعه پایدار ترغیب کند.
 

این گزارش می افزاید: اشرف مجتهد شبستری در همایش مقابله با تاثیرات جنگ بر محیط زیست افزود: بیشتر تخریب های ناشی از جنگ مربوط به آلودگی آب و خاک، محصولات زراعی، جنگل ها و تلف شدن حیوانات است که متاسفانه این موارد به حساب موفقیت های نظامی محسوب می شود.

وی اظهار کرد: نکته مهمی که از مطالبات برنامه محیط زیست سازمان ملل  به دست آمد، مشخص شد در پایان جنگ دوم جهانی 40 درصد از مخاصمات داخلی به نحوی به استثمار و بهره کشی از منابع طبیعی ارتباط می یابد.
 
وی با بیان این که این منابع شامل طلا، الماس، نفت و آب و خاک حاصلخیز است، گفت: به احتمال زیاد آسیب چنین مخاصماتی در آینده دوبرابر خواهد شد.
 
مجتهد شبستری اظهار کرد: بر این اساس نگرانی اصلی سازمان ملل موضوع محیط زیست قرار گرفت، از این رو توجه ویژه ای به آن معطوف داشت و اقداماتی در راستای جلوگیری از مخاصمات در این سازمان شکل گرفت
.
وی اظهار کرد: جنگ همواره در هر شرایطی مایه بدبختی و وحشت برای مردم می شود و باعث می شود در مدت چند دقیقه آنچه که طی نسل ها به دست آمد، نابود شود که تخریب محیط زیست از جمله آن است
.
وی ادامه داد: نمونه بارز این تخریب ها را می توان در جنگ ویتنام مثال زد که در این جنگ 4.9 میلیون هکتار از جنگل ها از بین رفت و خسارات جبران ناپذیری به دام ها وارد شد.
 
وی تاکید کرد: علاوه بر لطمات انسانی جنگ، عواقب وحشتناکی به اکوسیستم تمام منطقه نیز وارد می شود که روز جهانی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست به این منظور تشکیل شد و در آن تاکید شد که محیط زیست قربانی ساکت مظلوم و بی صدای جنگ است
.
وی گفت: انسان همواره دنبال تولید سلاح های مجهزتر و کاراتر و درگیری ها بوده، هرچند موافقتنامه های بین المللی زیادی برای کاهش اثرات تخریبی سلاح ها امضا شده اما کوچک ترین توجهی به تخریب محیط زیست در زمان جنگ نشده است.
 
مجتهد شبستری تاکید کرد: نسل امروز در قبال آنچه که تاکنون نسبت به آن غفلت شده مسئولیت سنگینی دارد وگرنه آنچه از طبیعت و محیط زیست تاکنون برای ما باقی مانده برای نسل آینده چیزی نخواهد ماند.