محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به صورت سر زده از شهر درح شهرستان سربیشه و روستای حیدرآباد شهرستان نهبندان بازدید و از نزدیک با مردم گفتگو کرد.

لینک کوتاه خبر