به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی فریبا غلامی دبیر سمن کارآفرین خاوران شهر مرزی درح گفت: یکی از مهمترین معیارهای سنجش توسعه یافتگی هر کشور میزان اهمیت به بانوان است.

وی اظهارداشت : ما در کنار زنان هستیم و معتقدیم که فعالیت های تولیدی می تواند سبب کاهش آسیب های اجتماعی شده و به رفاه اجتماعی کمک ویژه کند. و با تاکید بر رویکرد تقویت شبکه بازاریابی و فروش تولید داخلی، اجرای این طرح را یکی از اهداف مهم برگزاری کارگاه برشمرد.

غلامی بیان کرد: کارآفرینی را کلیدواژه تمام فعالیت ها تلقی و بیان کرد: گردآوری سرمایه های مختلف، توسعه اشتغالزایی و توزیع مناسب سرمایه در کشور از مهمترین مزایای حرکت در مسیر کارآفرینی است.

به گفته وی، کارآفرینی یک سبک زندگی متفاوت برای اندیشیدن و زندگی کردن است که خلاقیت و نوآوری در کار و زندگی، افزایش ریسک پذیری معقولانه و شناسایی بازارهای جدید از مفاهیم شاخص آن محسوب می شود که با تقویت و پرورش این مفاهیم در نسل های بعد می توان جامعه ای کارآفرین به وجود آورد.

فریبا غلامی اضافه کرد: افراد می خواهند مستقل کار کنند و فردگرایی در این حوزه ممکن است همیشه به سمت موفقیت پیش نرود.و با توجه ویژه به مزایای نسبی و رقابتی گفت :ما در بحث تولید آنچه را خودمان دوست داریم دنبال میکنیم اما به ظرفیت های جامعه، مزایای نسبی و رقابتی و مهارت خودمان کمتر توجه میکنیم. اینکه هر فرد به فعالیتی که انجام میدهد علاقه مند باشد یک شرط لازم است اما شرط اساسی این است که فرد مهارت کامل داشته و اگر توان لازم وجود ندارد توانمندسازی صورت بگیرد.

دبیر سمن کارآفرین خاوران درح با بیان اینکه کارگاه آموزشی کسب و کار بانوان در راستای توانمندسازی، تسهیل‌گری و ساماندهی و بهبود کسب و کار بانوان در جهت ایجاد اشتغال پایدار برگزار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: