به گزارش خبرگزاری برنا تکتم سیدآبادی دبیر سمن جلوه آرامش گفت: اشتغال و رفع بیکاری از اولویت های اجتماعی است به گونه ای که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید ویژه دارند وهمچنین رئیس جمهوری پرداختن به موضوع تولید و اشتغال را از اولویت های دولت دوازدهم اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر نیز پیشگیری و کنترل آثار مخرب آسیب های اجتماعی مورد تاکید همه مسئولان قرار دارد و دستگاه های اجرایی هر یک برای این مهم، ماموریت های ویژه دارند تا از پیامدهای نامطلوب گسترش آسیب های اجتماعی جلوگیری کنند.

استفاده از الگوهای کارآفرینی اجتماعی و نهادینه سازی این رویکرد، می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی منجر شود.

سیدآبادی یکی از پایه های کارآفرینی اجتماعی را سازمان های مردم نهاد دانست و تاکید کرد: حمایت و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد در گسترش و ترویج کارآفرینی اجتماعی بسیار حائز اهمیت و موثر است و می تواند به جریان سازی و جهت دهی فعالیت های اجتماعی برای ارزش آفرینی و تبدیل به ثروت و مقولات اقتصادی کمک کند.

وی در خصوص برگزاری کارگاه 8 ساعته کسب و کار و کارآفرینی اجتماعی سازمان های مردم نهاد ،اظهار داشت:این کارگاه 5 تیرماه  در سالن باغ سلامت بیرجند با حضور جوانان و تشکل های غیردولتی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این کارگاه سرفصلی هایی از جمله؛تشریح وضعیت اشتغال کشور و استان و ساختارهای آن،توسعه و ارتقای ظرفیت های ذهنی،تبیین کارآفرینی و الزامات آن در جامعه،ارایه مدل های کسب و کار و مصادیق جهانی آن در دنیای امروز،چگونگی راه اندازی استارتاپ ها،آشنایی مقدماتی با قوانین کسب و کار(مشاغل خانگی،تشکیل تعاونی،اختراع،حقوق معنوی،کارت بازرگانی )،راه اندازی کسب و کار در فضای مجازی و تجربه گردانی در ارایه ی کسب و کارهای موفق داخلی و درک علل و رموز موفقیت کارآفرینان برتر کشور برگزارشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: