به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی شراره احمدی مدیرعامل سازمان مردم نهاد رویش روان و تندرستی خراسان جنوبی گفت: موسسه به منظور کمک به کاهش آسیب ها و ارتقا سلامت و رفاه خانواده های خراسان جنوبی در تیرماه سال۹۶ با دریافت مجوز از استانداری آغاز به کار کرد.

احمدی با اشاره به سطح سلامت روانی جامعه بیان کرد:باتوجه به اهداف و دغدغه موسسه ما در ابتدای امر اقدام به اجرای طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی جوامع محلی استان خراسان جنوبی در راستای ارتقای آگاهی ها و سطح سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی بانوان و خانواده ها و همچنین افزایش تاب آوری خانواده ها در مقابل آسیب های اجتماعی و توسعه مشارکت در امور شهری و ارتقای فرهنگ شهر نشینی و کاهش آسیل های اجتماعی با برگزاری نشست های آموزشی_ مشارکتی با تاکید بر منتطق حاشیه نشین و  خانواده های آسیب پذیر و افراد در معرض آسیب در استان و در زمینه مهارت های ده گانه شامل( همدلی، خودآگاهی، برقراری ارتباط موثر، روابط بین فردی، حل مساله، تصمیم گیری، تفکر خلاق، تفکر انتقادی......) فعالیت نموده ایم..

 

این فعال اجتماعی با اشاره به وضعیت معیشتی مناطق حاشیه نشین استان بیان کرد :پس از آموزش های مهارت های زندگی به افراد جامعه هدف اقدام به ایجاد کارگاههای صنایع دستی در مناطق حاشیه نشین کردیم.

مدیرعامل سازمان مردم نهاد رویش روان و تندرستی خراسان جنوبی افزود: خشکسالی های چندین ساله در استان خراسان جنوبی موجب شده تا روز به روز شاهد مهاجرت گسترده روستاییان به مرکز استان و روستاهای اطراف آن باشد. اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی های اشتغال زنان در ایران بیش از همه هشدار می دهد که تغییرات اساسی در دیدگاههای موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعریف آنها لازم است تا حداقل زنان نیز در زمره ی جمعیت فعال اقتصادی به شمار روند.

وی عوامل مهم عدم حضور بانوان در حوزه اقتصادی را  وضعیت اقتصادی نامطلوب، نبود بستر فرهنگی مناسب، مخالفت گروهی از مردان از حضور همسرانشان در حامعه و فعالیت های اجتماعی، نداشتن مهارت فردی از عوامل مهم عدم حضور بانوان در حوزه اقتصادی برشمرد.

عضو شورای مشورتی در انتها خطاب به مسئولین استان بیان کرد: گسترس فعالیت سمن ها در جامعه می تواند به اهدافی همچون توانمندسازی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمد سازی نظام اقتصادی و مقابله با آسیب های اجتناعی کمک شایان توجه ای نماید‌ علی رغم اقداماتی که جهت توسعه فعالیت های سمن ها صورت گرفته ولی هنوز بسیاری از برنامه هایی که اصول آن بر سمن ها و فعالیت آنها استوار است در اختیار ارگان های دولتی است. پس از مسئولین خواستاریم که تابوی واگذاری برنامه ها به سمن ها شکسته شود و این موسسات با حمایت دولت و نه با دخالت دولت در موضوعاتی همچون مقابله با آسیب های اجتماعی و اجرای برنامه های فرهنگی وارد عمل شوند قطعا شاهد اتفاقات خوبی در جامعه خواهیم بود.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: