سفر دو روزه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی به دعوت استاندار انجام شد .

لینک کوتاه خبر