به گزارش خبرگزاری برناخراسان جنوبی، عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان استان در این دیدار با توجه به اهمیت جذب اعتبارات گفت: بانک های اطلاعاتی تکمیل و احصا شود تا روند اجرای شیوه نامه تسهیل، و برای طرح های مذکور شاخص هایی را در نظر بگیریم تا حقی از شخصی تضییع نشود.

حسن عزیزی تصریح کرد: اهمیت توجه به اشتغال جوانان، موضوع توجه به جوانان کمتر برخوردار مناطق شهری و روستایی است و می بایست با ایجاد زنجیره مهارتی و دانش بنیان، بیشترین بازدهی را در جذب بهینه منابع و ایجاد شغل جوانان دنبال کنیم .

مدیرکل ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: امسال هم نگاه ما معطوف به جوانان مناطق کمتر برخوردار مناطق شهری، روستایی و مرزی خواهد بود که توسط کارگروه مشترک اداره کل ورزش و جوانان و صندوق کار آفرینی امید ،طی مکاتبه ای طرح های شهرستان ها دریافت خواهدشد و در کارگروهی طرح های آنان پایش ، داوری و به ترتیب اولویت در نوبت دریافت تسهیلات قرار خواهند گرفت.

 
زنگنه رئیس صندوق کار آفرینی امید استان نیز گفت: درخصوص تفاهم نامه جدید اعتباری که به صندوق کارآفرینی امید ابلاغ و تخصیص داده شده، مبلغ هشت میلیارد ریال می باشد.
 
وی تصریح کرد: با عنایت به مدل حمایتی سال قبل، پیشنهاد می شود از هشت شهرستان محروم تر استان طرح های پیشنهادی جمع آوری شود و این آمادگی وجود دارد که با توجه به محدودیت اعتبارات، با استاندار محترم مذاکره شود تا مبلغ اعتباری تسهیلات اشتغال برای جوانان را افزایش دهیم.

زنگنه در ادامه گفت : نماینده صندوق و نماینده اداره کل ورزش و جوانان در شهرستان ها طرح ها را بررسی کنند وبه صندوق استان ارسال تا روند تشکیل پرونده در صندوق استان تسریع شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: