رزمایش کمک های مومنانه مرحله دوم کشور با حضور زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور به پایان رسید.

لینک کوتاه خبر