به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،با حکم وزیر صمت؛عباس جرجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی شد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی  عباس_جرجانی را به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی منصوب کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: