اعضای شورای مشورتی بانوان استانداری خراسان جنوبی به همراه مدیرکا بانوان استانداری با هدف مشارکت و سرمایه گذاری بانوان از کارخانه کویرتایر بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر